Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Νότα Κυμοθόη "Με φίλντισι και ημιπολύτιμους λίθους"

                                                Έργο της Νότας Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη


Νότα Κυμοθόη "Με φίλντισι και ημιπολύτιμους λίθους"
Πρόταση από Νότα Κυμοθόη για το 2009
Νότα Κυμοθόη "Με φίλντισι και ημιπολύτιμους λίθους"/kosmimatakymothoe/© Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη