Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Νότα Κυμοθόη"Ελλήνων Πνεύμα"Νότα Κυμοθόη''Ελλήνων Πνεύμα''...
Από φυσικά υλικά και η αφθονία στο Ελλήνων Πνεύμα, εδώ μαζί μας, δημιουργεί μοναδικά κοσμήματα