Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

"Κόσμημα" της Νότας Κυμοθόη


                      Νότα Κυμοθόη κοσμήματα/kosmimatakymothoe/© Νότα Κυμοθόη
Κόσμημα της Νότας Κυμοθόη

Μοναδικό με ιδιαίτερη εργασία, που δημιούργησα πριν λίγες ημέρες. 
Δεν παραχωρείται η άδεια σε κανέναν για ανάρτηση σε άλλον ιστότοπο
Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη