Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

"Κόσμημα" της Νότας Κυμοθόη


                       Photography and Kosmimatakymothoe Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
Κόσμημα της Νότας Κυμοθόη

Μοναδικό με ιδιαίτερη εργασία, που δημιούργησα πριν λίγες ημέρες. 
Δεν παραχωρείται η άδεια σε κανέναν για ανάρτηση σε άλλον ιστότοπο
 Photography and Kosmimatakymothoe Νότα Κυμοθόη© Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη